Trung tâm Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xeCơ sở vật chất

1. Hệ thống phòng học chuyên môn

Thực hiện nghiêm túc những quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải, và các quy định tại Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định sửa đổi 138/2018/NĐ-CP

Gồm có các phòng học:

+ Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ

+ Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ trên máy tính

+ Phòng học Cấu tạo và sửa chữa thông thường

+ Phòng học Kỹ thuật lái xe

+ Phòng học Nghiệp vụ vận tải và đạo đức người lái xe

+  Phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa

+ Phòng Điều hành giảng dạy

+ Phòng Chuẩn bị giảng dạy của giáo viên

+ Văn phòng giao dịch

+ Các Gara ô tô

2. Hệ thống xe tập lái

- Xe ôtô tập lái: 54 xe, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật quy định cho việc dạy và học thực hành lái xe ô tô.

- Xe môtô hạng A1 tập lái: 3 xe, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật quy định cho việc dạy và thực hành lái xe mô tô.

3. Sân tập lái

- Sân tập lái xe ôtô hạng B: Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sân tập lái.

- Sân tập lái xe môtô A1: có đầy đủ 4 bài thực hành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

 

 

Trung tâm Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xe
Địa chỉ :Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
Hotline 1 : 0986 848 973
Hotline 2 : 0979 084 515
Điện thoại : 02438 767 347
Email : dncdvadtlx@vnua.edu.vn
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

#
Đang online: